Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zamówienia publiczne
Pozycja grupowania:
Udzielone zamówienia publiczne, które były wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
Jednostka
miary
Udzielone zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
Udzielone zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, w których stosowano klauzulę zastrzeżoną na podstawie art. 15a ustawy o spółdzielniach socjalnych
Udzielone społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z wyłączeniem zamówień, w których stosowano klauzulę zastrzeżoną na podstawie art. 15a ustawy o spółdzielniach socjalnych