Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Realizacja zadań publicznych
Pozycja grupowania:
Oferty złożone przez organizacje pozarządowe, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych na podstawie innych ustaw niż ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawa Prawo zamówień publicznych
Jednostka
miary
Złożone oferty
Oferty złożone przez spółdzielnie socjalne