Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Działalność związana z rozwojem gospodarki społecznej
Pozycja grupowania:
Członkostwo w spółdzielniach socjalnych
Jednostka
miary
Spółdzielnie socjalne, których członkiem była gmina/ był powiat/ było województwo
Spółdzielnie socjalne utworzone w roku sprawozdawczym, których członkiem była gmina/ był powiat/ było województwo