Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Działalność związana z rozwojem gospodarki społecznej
Pozycja grupowania:
Nazwa spółdzielni socjalnej utworzonej w roku sprawozdawczym
Jednostka
miary
Nazwa spółdzielni socjalnej utworzonej w roku sprawozdawczym