Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Działalność związana z rozwojem gospodarki społecznej
Pozycja grupowania:
Regon spółdzielni socjalnej utworzonej w roku sprawozdawczym
Jednostka
miary
Regon spółdzielni socjalnej utworzonej w roku sprawozdawczym