Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Realizacja zadań publicznych
Pozycja grupowania:
Inne trudności związane z zaangażowaniem organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych
Jednostka
miary
Inne