Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Działalność związana z rozwojem gospodarki społecznej
Pozycja grupowania:
Stosowane inne formy wsparcia organizacji pozarządowych
Jednostka
miary
Inne