Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Działalność związana z rozwojem gospodarki społecznej
Pozycja grupowania:
Stosowane inne formy działań wspierających sieciowanie organizacji pozarządowych, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych
Jednostka
miary
Inne