Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Koszty rodzajowe
Pozycja grupowania:
wynagrodzenia osobowe brutto
Jednostka
miary
wynagrodzenia osobowe brutto (wyłącznie z tytułu stosunku pracy, bez kosztów pracodawcy)