Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Dobowa zdolność produkcyjna
Pozycja grupowania:
dobowa zdolność produkcyjna
Jednostka
miary
Całego wodociągu