Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przynależność gminy do związku międzygminnego
Pozycja grupowania:
REGON związku międzygminnego, który przejął od gminy obowiązki związane z gospodarowaniem odpadami
Jednostka
miary
Nr Regon