Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Placówki gastronomiczne
Pozycja grupowania:
Rodzaje placówek gastronomicznych
Pozycja grupowania:
Placówki gastronomiczne według typów
Jednostka
miary
punkty gastronomicznePlacówki gastronomiczne stałe
punkty gastronomicznePlacówki gastronomiczne sezonowe
punkty gastronomicznePlacówki gastronomiczne stałe w powiązaniu z zakwaterowaniem
stołówkiPlacówki gastronomiczne stałe
stołówkiPlacówki gastronomiczne sezonowe
stołówkiPlacówki gastronomiczne stałe w powiązaniu z zakwaterowaniem
baryPlacówki gastronomiczne stałe
baryPlacówki gastronomiczne sezonowe
baryPlacówki gastronomiczne stałe w powiązaniu z zakwaterowaniem
restauracjePlacówki gastronomiczne stałe
restauracjePlacówki gastronomiczne sezonowe
restauracjePlacówki gastronomiczne stałe w powiązaniu z zakwaterowaniem