Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Dni, w których jednostka nie prowadziła żadnej działalności kulturalnej związanej z przygotowywaniem i udostępnianiem oferty kulturalnej z powodu COVID-19
Pozycja grupowania:
Miesiące
Jednostka
miary
Ogółem
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień