Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Dni, w których jednostka nie prowadziła żadnej działalności związanej z obsługą czytelników i/lub nie prowadziła innej działalności dla użytkowników z powodu COVID-19
Pozycja grupowania:
miesiące
Jednostka
miary
Ogółem
Grudzień
Listopad
Październik
Wrzesień
Sierpień
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecień
Marzec
Luty
Styczeń