Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Uczestnicy działań realizowanych on-line
Pozycja grupowania:
Formy działalności kulturalnej
Jednostka
miary
wystawy on-line
imprezy on-line