Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Uczestnicy działań realizowanych on-line
Pozycja grupowania:
rodzaje
Jednostka
miary
przedstawienia/koncerty on-line
imprezy on-line