Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przychody z działalności gastronomicznej łącznie z VAT
Pozycja grupowania:
Przychody z działalności gastronomicznej według rodzajów
Jednostka
miary
Przychody z działalnosci gastronomicznej ogółem
z pozostałej działaności (bez działalności hotelarskiej - noclegów)
napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe
produkcja gastronomiczna
Towary handlowe - bez napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych