Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jaka liczba muzealiów (w sztukach) była poddana w ciągu roku konserwacji?
Pozycja grupowania:
Rodzaje konserwacji obiektów
Jednostka
miary
Pełna
Częściowa
Zachowawcza