Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Obiekty poddane konserwacji
Pozycja grupowania:
Rodzaje konserwacji obiektów
Jednostka
miary
Pełna
Częściowa
Zachowawcza