Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Sprzedaż patentów i licencji w dziedzinie nanotechnologii
Pozycja grupowania:
Sprzedane patenty i licencje
Jednostka
miary
ogółem
kraj
eksport (wywóz)