Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zakup patentów i licencji z dziedziny nanotechnologii
Pozycja grupowania:
Zakupione patenty i licencje
Jednostka
miary
ogółem
bezpośrednio od producentów i wytwórców krajowych
bezpośrednio z importu