Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pracujący - pracownicy merytoryczni
Pozycja grupowania:
Zatrudnienie wg płci i wykształcenia
Jednostka
miary
Ogółem
Kobiety