Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Personel w przedsiębiorstwie w dziedzinie biotechnologii
Pozycja grupowania:
Wykształcenie
Pozycja grupowania:
Personel według rodzaju działalności
Pozycja grupowania:
Płeć
Jednostka
miary
ogółemOgółemOgółem
ogółempersonel w działalności B+ROgółem
ogółempersonel wykonujący prace naukowo-badawczeOgółem
ogółempersonel w działalności produkcyjnejOgółem
wyższe z tytułem profesoraOgółemOgółem
wyższe z tytułem profesorapersonel w działalności B+ROgółem
wyższe z tytułem profesorapersonel wykonujący prace naukowo-badawczeOgółem
wyższe z tytułem profesorapersonel w działalności produkcyjnejOgółem
wyższe ze stopniem doktoraOgółemOgółem
wyższe ze stopniem doktorapersonel w działalności B+ROgółem
wyższe ze stopniem doktorapersonel wykonujący prace naukowo-badawczeOgółem
wyższe ze stopniem doktorapersonel w działalności produkcyjnejOgółem
wyższe ze stopniem doktora habilitowanegoOgółemOgółem
wyższe ze stopniem doktora habilitowanegopersonel w działalności B+ROgółem
wyższe ze stopniem doktora habilitowanegopersonel wykonujący prace naukowo-badawczeOgółem
wyższe ze stopniem doktora habilitowanegopersonel w działalności produkcyjnejOgółem
wyższeOgółemOgółem
wyższepersonel w działalności B+ROgółem
wyższepersonel wykonujący prace naukowo-badawczeOgółem
wyższepersonel w działalności produkcyjnejOgółem
z wykształceniem pozostałymOgółemOgółem
z wykształceniem pozostałympersonel w działalności B+ROgółem
z wykształceniem pozostałympersonel wykonujący prace naukowo-badawczeOgółem
z wykształceniem pozostałympersonel w działalności produkcyjnejOgółem