Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Personel w przedsiębiorstwie w dziedzinie biotechnologii
Pozycja grupowania:
Ekwiwalent pełnego czasu pracy
Pozycja grupowania:
Personel według rodzaju działalności
Jednostka
miary
OgółemOgółem
Ogółempersonel w działalności B+R
Ogółempersonel wykonujący prace naukowo-badawcze
KobietyOgółem
Kobietypersonel w działalności B+R
Kobietypersonel wykonujący prace naukowo-badawcze