Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Finansowanie działalności w przedsiębiorstwie w dziedzinie biotechnologii
Pozycja grupowania:
Nakłady wewnętrzne faktycznie poniesione
Jednostka
miary
Nakłady wewnętrzne faktycznie poniesione