Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Finansowanie działalności w przedsiębiorstwie w dziedzinie biotechnologii
Pozycja grupowania:
Nakłady na działalność w dziedzinie biotechnologii
Jednostka
miary
Nakłady na działalność w dziedzinie biotechnologii
nakłady inwestycyjne (działalność w dziedzinie biotechnologii)