Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Tytuły wydawnictw własnych biblioteki
Pozycja grupowania:
Rodzaje wydawnictw bibliotecznych
Jednostka
miary
Ogółem
Wydawnictwa zwarte
Wydawnictwa zwarte w formie elektronicznej
Wydawnictwa ciągłe
Wydawnictwa ciągłe w formie elektronicznej