Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Finansowanie działalności w przedsiębiorstwie w dziedzinie biotechnologii
Pozycja grupowania:
Środki własne
Jednostka
miary
środki własne
kredyt bankowy