Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Woda pobrana z ujęć
Pozycja grupowania:
woda pobrana z ujęć w woj.
Pozycja grupowania:
Woda pobrana z ujęć w gm.
Pozycja grupowania:
województwo
Jednostka
miary
Woda pobrana z ujęć powierzchniowychWoda pobrana z ujęć powierzchniowychWojewództwa
Woda pobrana z ujęć powierzchniowychOgółem w gm.Województwa
Ogółem w woj.Woda pobrana z ujęć powierzchniowychWojewództwa
Ogółem w woj.Ogółem w gm.Województwa