Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Działki w rodzinnych ogrodach działkowych
Pozycja grupowania:
TERYT-województwa
Jednostka
miary
Województwa