Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia działek w rodzinnych ogrodach działkowych
Pozycja grupowania:
TERYT-województwa
Jednostka
miary
Województwa