Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wartość sprzedaży produktów biotechnologicznych
Pozycja grupowania:
Rodzaj produktu wytworzonego
Pozycja grupowania:
Kierunek sprzedaży
Jednostka
miary
Ogółemeksport (wywóz)
Ogółemkraj
Ogółemogółem
produkty biotechnologiczneeksport (wywóz)
produkty biotechnologicznekraj
produkty biotechnologiczneogółem
produkty B+Reksport (wywóz)
produkty B+Rkraj
produkty B+Rogółem