Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii
Pozycja grupowania:
Środki otrzymane od podmiotów zagranicznych
Jednostka
miary
Ogółem
sektor przedsiębiorstw
sektor szkolnictwa wyższego
Komisji Europejskiej
Innych organizacji międzynarodowych
Sektora rządowego
Sektora prywatnych instytucji niekomercyjnych {tys. zł}tys. zł