Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Ścieki
Pozycja grupowania:
Ścieki w woj.
Pozycja grupowania:
województwo
Jednostka
miary
Ścieki odprowadzone siecią kanalizacyjną od jednostek działalności produkcyjnejWojewództwa
Ścieki odprowadzone siecią kanalizacyjną z gospodarstw domowychWojewództwa