Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przebiegi samolotów
Pozycja grupowania:
Forma użytkowania taboru
Pozycja grupowania:
Loty niehandlowe
Jednostka
miary
Tabor własnyLoty niehandlowe
Tabor dzierżawionyLoty niehandlowe