Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przebiegi samolotów
Pozycja grupowania:
Forma użytkowania taboru
Pozycja grupowania:
Loty handlowe
Pozycja grupowania:
Rodzaj transportu lotniczego
Pozycja grupowania:
Kierunek komunikacji
Jednostka
miary
Tabor własnyLoty handloweOgółemOgółem
Tabor własnyLoty handloweOgółemTransport krajowy (Komunikacja krajowa)
Tabor własnyLoty handloweOgółemTransport międzynarodowy (Komunikacja międzynarodowa)
Tabor własnyLoty handloweKomunikacja regularna (Transport rozkładowy)Ogółem
Tabor własnyLoty handloweKomunikacja regularna (Transport rozkładowy)Transport krajowy (Komunikacja krajowa)
Tabor własnyLoty handloweKomunikacja regularna (Transport rozkładowy)Transport międzynarodowy (Komunikacja międzynarodowa)
Tabor dzierżawionyLoty handloweOgółemOgółem
Tabor dzierżawionyLoty handloweOgółemTransport krajowy (Komunikacja krajowa)
Tabor dzierżawionyLoty handloweOgółemTransport międzynarodowy (Komunikacja międzynarodowa)
Tabor dzierżawionyLoty handloweKomunikacja regularna (Transport rozkładowy)Ogółem
Tabor dzierżawionyLoty handloweKomunikacja regularna (Transport rozkładowy)Transport krajowy (Komunikacja krajowa)
Tabor dzierżawionyLoty handloweKomunikacja regularna (Transport rozkładowy)Transport międzynarodowy (Komunikacja międzynarodowa)