Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Sprzedaż hurtowa wody
Pozycja grupowania:
Sprzedaż hurtowa wody
Pozycja grupowania:
województwo
Jednostka
miary
Sprzedaż hurtowa wody za granicęWojewództwa
OgółemWojewództwa