Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Sprzedaż dzieł sztuki lub antyków własnych oraz komisowych
Pozycja grupowania:
Rodzaje dzieł sztuki lub antyków
Jednostka
miary
Ogółem
Malarstwo
Malarstwo - dawne
Malarstwo - współczesne
Rysunek, grafika
Rysunek, grafika - dawne
Rysunek, grafika - współczesne
Fotografia
Rzeźby, instalacje
Bibliofilstwo
Rzemiosło artystyczne (srebra, platery, brązy, metale, tkanina, szkło, ceramika, biżuteria, meble)
Inne (jakie?)