Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pojazdy drogowe przeznaczone do przewozu rzeczy i pozostałe
Pozycja grupowania:
Klasa emisji spalin EURO
Pozycja grupowania:
Tabor samochodowy
Jednostka
miary
Ogółemciągniki siodłowe razem
Ogółemzestaw pojazdów o DMC powyżej 3,5–12,0 ton
Ogółemzestaw pojazdów o DMC powyżej 12,0 ton
Ogółemsamochody ciężarowe razem
Ogółemsamochody ciężarowe o DMC powyżej 3,5–12,0 ton
Ogółemsamochody ciężarowe o DMC powyżej 12,0 ton
Klasa emisji spalin EURO 0ciągniki siodłowe razem
Klasa emisji spalin EURO 0zestaw pojazdów o DMC powyżej 3,5–12,0 ton
Klasa emisji spalin EURO 0zestaw pojazdów o DMC powyżej 12,0 ton
Klasa emisji spalin EURO 0samochody ciężarowe razem
Klasa emisji spalin EURO 0samochody ciężarowe o DMC powyżej 3,5–12,0 ton
Klasa emisji spalin EURO 0samochody ciężarowe o DMC powyżej 12,0 ton
Klasa emisji spalin EURO 1, 2ciągniki siodłowe razem
Klasa emisji spalin EURO 1, 2zestaw pojazdów o DMC powyżej 3,5–12,0 ton
Klasa emisji spalin EURO 1, 2zestaw pojazdów o DMC powyżej 12,0 ton
Klasa emisji spalin EURO 1, 2samochody ciężarowe razem
Klasa emisji spalin EURO 1, 2samochody ciężarowe o DMC powyżej 3,5–12,0 ton
Klasa emisji spalin EURO 1, 2samochody ciężarowe o DMC powyżej 12,0 ton
Klasa emisji spalin EURO 3ciągniki siodłowe razem
Klasa emisji spalin EURO 3zestaw pojazdów o DMC powyżej 3,5–12,0 ton
Klasa emisji spalin EURO 3zestaw pojazdów o DMC powyżej 12,0 ton
Klasa emisji spalin EURO 3samochody ciężarowe razem
Klasa emisji spalin EURO 3samochody ciężarowe o DMC powyżej 3,5–12,0 ton
Klasa emisji spalin EURO 3samochody ciężarowe o DMC powyżej 12,0 ton
Klasa emisji spalin EURO 4ciągniki siodłowe razem
Klasa emisji spalin EURO 4zestaw pojazdów o DMC powyżej 3,5–12,0 ton
Klasa emisji spalin EURO 4zestaw pojazdów o DMC powyżej 12,0 ton
Klasa emisji spalin EURO 4samochody ciężarowe razem
Klasa emisji spalin EURO 4samochody ciężarowe o DMC powyżej 3,5–12,0 ton
Klasa emisji spalin EURO 4samochody ciężarowe o DMC powyżej 12,0 ton
Klasa emisji spalin EURO 5,6ciągniki siodłowe razem
Klasa emisji spalin EURO 5,6zestaw pojazdów o DMC powyżej 3,5–12,0 ton
Klasa emisji spalin EURO 5,6zestaw pojazdów o DMC powyżej 12,0 ton
Klasa emisji spalin EURO 5,6samochody ciężarowe razem
Klasa emisji spalin EURO 5,6samochody ciężarowe o DMC powyżej 3,5–12,0 ton
Klasa emisji spalin EURO 5,6samochody ciężarowe o DMC powyżej 12,0 ton