Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Punkty szczegółowej osnowy geodezyjnej wg. BDSOG
Pozycja grupowania:
Klasy szczegółowej osnowy geodezyjnej
Jednostka
miary
Szczegółowa osnowa pozioma II klasy
Szczegółowa osnowa pozioma 3 klasy
Szczegółowa osnowa wysokościowa 3 klasy
Szczegółowa osnowa wielofunkcyjna 3 klasy