Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pomniki przyrody
Pozycja grupowania:
pomniki przyrody
Jednostka
miary
Inne
Jaskinie
Głazy narzutowe
Jary
Skałki
Źródła, wodospady, wywierzyska
Krzewy
Aleje
Grupy drzew
Pojedyncze drzewa
Ogółem