Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Grubizna iglasta (drewno dłużycowe)
Pozycja grupowania:
TERYT (powiat)
Jednostka
miary
Powiaty