Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa nadzorowana przez jednostki Lasów Państwowych
Pozycja grupowania:
TERYT (powiat)
Jednostka
miary
Powiaty