Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pielęgnowanie upraw i młodników
Pozycja grupowania:
TERYT (powiat)
Jednostka
miary
Powiaty