Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Członkowie zarządu dzielnicy m. st. Warszawy
Pozycja grupowania:
płeć
Jednostka
miary
Ogółem
Mężczyźni
Kobiety