Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zieleńce
Pozycja grupowania:
Obiekty w gestii samorządu gminy i innych jednostek
Jednostka
miary
obiekty w gestii samorządu gminy
obiekty innych jednostek