Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czytelnicy w bibliotekach publicznych
Pozycja grupowania:
Wiek czytelników
Jednostka
miary
Od 6 do 12 lat
Od 13 do 15 lat
Od 45 do 60 lat
5 lat i mniej
Od 16 do 19 lat
Od 20 do 24 lat
Od 25 do 44 lat
powyżej 60 lat