Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Finansowanie działalności B+R w przedsiębiorstwie
Pozycja grupowania:
Środki otrzymane od podmiotów zagranicznych
Pozycja grupowania:
Środki otrzymane od podmiotów zagranicznych
Jednostka
miary
Ogółempodmioty zagraniczne
Ogółemsektor przedsiębiorstw
Ogółemsektor szkolnictwa wyższego
OgółemUnia Europejska, w tym fundusze strukturalne i programy ramowe UE (Komisja Europejska)
przedsiębiorstwapodmioty zagraniczne
przedsiębiorstwasektor przedsiębiorstw
przedsiębiorstwasektor szkolnictwa wyższego
przedsiębiorstwaUnia Europejska, w tym fundusze strukturalne i programy ramowe UE (Komisja Europejska)
szkoły wyższepodmioty zagraniczne
szkoły wyższesektor przedsiębiorstw
szkoły wyższesektor szkolnictwa wyższego
szkoły wyższeUnia Europejska, w tym fundusze strukturalne i programy ramowe UE (Komisja Europejska)
Unia Europejska, w tym fundusze strukturalne i programy ramowe UE (Komisja Europejska)podmioty zagraniczne
Unia Europejska, w tym fundusze strukturalne i programy ramowe UE (Komisja Europejska)sektor przedsiębiorstw
Unia Europejska, w tym fundusze strukturalne i programy ramowe UE (Komisja Europejska)sektor szkolnictwa wyższego
Unia Europejska, w tym fundusze strukturalne i programy ramowe UE (Komisja Europejska)Unia Europejska, w tym fundusze strukturalne i programy ramowe UE (Komisja Europejska)