Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Ceny transakcyjne ujawnione w rejestrze cen i wartości nieruchomości
Pozycja grupowania:
Obszar
Jednostka
miary
Miasto
Wieś