Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Działki ewidencyjne
Pozycja grupowania:
Obszar
Jednostka
miary
Miasto
Wieś